Πολιτική απορρήτου & cookies

Πολιτική απορρήτου & cookies

 • Η διαχείριση και ιδιοκτησία της ιστοσελίδας www.mymobileshop.gr και των υπηρεσιών που παρέχει αυτή είναι η ‘My Mobileshop’ που στο εξής θα αναφέρεται ως Επιχείρηση.
  • Η χρήση της mymobileshop.gr υποδηλώνει την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει η Επιχείρηση. Ο χρήστης ή επισκέπτης των ιστοσελίδων ιδιοκτησίας της Επιχείρησης, στο εξής θα αναφέρεται ως Πελάτης.
  • Απαγορεύεται ρητώς η χρήση των ιστοσελίδων της Επιχείρησης σε περίπτωση μη αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων από τον Πελάτη.
  • Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας καθώς και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
  • Η χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο για εμπορικούς σκοπούς επιτρέπεται μόνο μετά από γραπτή άδεια της Επιχείρησης. Απαγορεύεται η αντιγραφή, επανέκδοση, φόρτωση, διάδοση, διανομή, μεταπώληση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου της Επιχείρησης.

 

Cookies

 • Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη – επισκέπτη μιας σελίδας που χρησιμοποιεί cookies. Δημιουργούνται όταν χρησιμοποιεί κάποιος τον browser του για να επισκεφτεί μια σελίδα η οποία τα χρησιμοποιεί για να καταγράφει τις κινήσεις του χρήστη μέσα στο site, τις προτιμήσεις του ή για να ‘θυμάται’ τα στοιχεία login. Δεν χρησιμοποιούνται για να αποκαλύψουν την ταυτότητα του χρήστη ή άλλα προσωπικά στοιχεία ενώ δεν μπορούν να δημιουργήσουν οποιοδήποτε πρόβλημα στον υπολογιστή του χρήστη. Ο λόγος χρησιμοποίησης τους είναι για λόγους marketing και βελτιστοποίησης των υπηρεσιών που προσφέρει μια ιστοσελίδα.

Συγκεκριμένα, τα cookies περιέχουν:
– Το όνομα του server από το οποίο στάλθηκε το cookie
– Τον χρόνο ‘ζωής’ του cookie
– Μια παράμετρο, συνήθως έναν τυχαίο αριθμό

Στην ιστοσελίδα mymobileshop.gr τα cookie χρησιμοποιούνται για να καταγράφουν την διάρκεια της επίσκεψης ή την συχνότητα των επισκέψεων στο site με σκοπό την βελτίωση της εμπειρίας χρήστη. Σε περίπτωση μη αποδοχής των cookie, ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί χωρίς κανένα πρόβλημα στην ιστοσελίδα αλλά δεν μπορεί να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες όπως παραγγελία κάποιας υπηρεσίας, σύνδεση χρήστη κ.α.

 

Συναλλαγές – πληρωμές

 • Όλες οι συναλλαγές που γίνονται μέσω του www.mymobileshop.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Η Επιχείρηση αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη, είναι ασφαλείς και απόρρητες.
 • Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι σε ευρώ και δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ευνόητο είναι ότι ο Πελάτης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφεται στους οικείους τιμοκαταλόγους γι’ αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία κατά το χρόνο παραγγελίας. Η Επιχείρηση έχει δικαίωμα να προσφέρει πακέτα ή προσφορές που θα έχουν ευνοϊκότερους όρους ή τιμές από αυτούς που υπήρχαν όταν ο Πελάτης αρχικά αγόρασε υπηρεσίες από την Επιχείρηση. Αυτές οι αλλαγές τιμών και όρων δεν επηρεάζουν τις υπάρχουσες τιμές των μερών.
 • Ο Πελάτης έχει την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, πιστωτικής κάρτας Visa, Mastercard, Maestro και μέσω Paypal. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας. Σε περίπτωση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, η Επιχείρηση για την σωστή διευθέτηση της παραγγελίας θα λάβει υπόψιν της την αιτιολογία κατάθεσης και όχι το όνομα του καταθέτη.
 • Η συνεργασία μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία. Η Επιχείρησή μας δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνημένου ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο πελάτης ή διακοπεί από την Επιχείρησή μας σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της από τον πελάτη.
 • Οι παρόντες όροι χρήσεως του δικτυακού τόπου www.mymobileshop.gr συντάσσονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.

• Η επιχείρηση δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους εκτός και αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αν αυτό επιβάλλεται από δικαστική εντολή ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Για τη δική σας ασφάλεια θα πρέπει να μην αποκαλύπτετε σε οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα πληροφορίες που διαχειρίζεστε μέσω της υπηρεσίας μας ως εμπιστευτικές και απόρρητες.

X